Accueil / Actualités
Partager

Bon manyè pou nou konstwi

Nou pa gen vi de rezèv, se rezon sa ki dwe motive nou evite ekspoze n anba gwo danje lè nap konstwi san respekte prensip de baz yo.

Gamestart Corporation

Bonjou tout moun 
Mwen espere nou anfom
Matin an mwen vle pran yon ti tan pou m fè yon ti rapèl sou sa nou te konnen deja.
 Ki sa li ye ?
Map sonje lem te piti, yo konn toujou di :  " il n y a pas de meilleur endroit que d'être chez soi", menm ameriken gen yon ti espresyon ke yo renmen di, se " home sweet home"  sa vle di lakay nou se refij nou.
Konsa, si se refij nou, se la nou pase plis tan, donk fok  se yon kote ki en sekirite li dwe ye. E se pou sa nou dwe vijilan nan fason nap konstwi, gen moun ki pa pè  envesti de milye dola ameriken nan yon konstriksyon san li pa cheche  avi yon ekspè nan domenn nan, yon bon konstriksyon,  chita sou 3 règ :
1- Yon bon etid ( avèk yon enjenyè ki konpetan).
2- Fok materyo yo de kalite
3- Yon bon ekzekisyon ( Teknisyen ki kalifye )
Si 3 bagay sa yo pa reyini, se yon danje ou mete sou tèt fanmi w zanmi w e menm moun nan kominote a ke ou pa ta menm swete. Zafè Konstriksyon an telman yon bagay jeneral, chak moun ta dwe ap veye sou kijan vwazen w, ap konstwi, lekol, legliz ektetera.... Paske, si yo mal konstwi ou pa janm konnen kote w ka trouve w lè yon tranblemantè, ap pase, sa ka rive se kay yon zanmi ou trouve w  epiw tou  fè vwèl pou peyi san  chapo.
Tou denyeman, gen yon tranblemantè ki pase Chili magnitid 8.5, li touye  mwens ke 100 moun aloske, li pase 7.3 an Ayiti, Li touye  300 mil moun, donk se pa vreman tranblemandetè  12 Janvye a ki touye  moun yo, se neglijans, nou nan fason nap konstrui ki pèmèt tout dega sa yo. 
          Dapre syantifik yo, Ayiti twouve l sou yon ti plak nan mitan yon bann lot gwo plak,  sa vle di toujou gen ris pou nou gen tranblemandetè e nou plase  sou pasaj siklonik yo, ki vle di gwo siklon yo ap toujou pase visite nou. 
Mèsi pou konpreyensyon w, ede n sove lavi Ayisyen parèy mwen yo, silvouplè.

A propos de l'auteur

Plus d'information

: 985 Vues

Partager
S'abonner à Gamestart

Maintenant, vous pouvez vous abonner à GAMESTART et recevoir les publications par whatsapp, à partir de votre numéro de téléphone..

×

Easy Plus

" Nous disposons tout notre savoir-faire, pour vous attribuer des services agréables et de bonnes qualités, répondant à vos besoins et à vos attentes. "