Accueil / Actualités
Partager

Komanw ka vin yon jwè profesyonèl nan FIFA, PES, Dream Ligue?

Fifa, PES se de nan jwèt moun plis jwe nan mond lan, gen moun ki konn pase tout yon jounen ap jwe san yo pa janm bouke jwe. Men, eske w gen yon nivo ki pli ou mwen pwofesyonèl? Eske ou prè ase, pou patisipe nan gwo tounwa “Gamestart Corporation” gen pou fè a?

Gamestart Corporation

                Fifa, PES se de nan jwèt  moun plis jwe nan mond lan, gen moun ki konn pase tout yon jounen ap jwe san yo pa janm bouke jwe. Men, eske w gen yon nivo ki pli ou mwen pwofesyonèl?  Eske ou prè ase, pou patisipe nan gwo tounwa “Gamestart Corporation” gen pou fè a? 

               Ebyen, Kominote Gamestart lan, apre anpil rechèch yo fè,yo deside bay kèk bon teknik, pou yon moun ka vin yon jwè ki pi pwofesyonèl nan Fifa, PES e lot jwèt foutbòl ankò.

             Yon nan bagay ou dwe toujou met nan tèt ou  ke w pa sipoze fè, se ke lè w ap fèk komanse jwe jwèt sa, ou souvan gen tandans pou w kouri ak jwè yo, sou tout ko tèren an. An reyalite, vrè jwè foutbòl yo pa konn ap kouri sou tout kò tèren. Sa se yon gwo defo li ye, donk lè w ap jwe FIFA oubyen PES bat pou w byen itilize tiki-taka, metòd “Barcelone” itilize lè lap jwe. Lèw ap jwe ak yon lot moun, toujou byen kontwole fason lap jwe, pou w ka detekte pwen fèb li yo.

             Kèk ti teknik sa yo ka edew:

1.           Fent     (L1 + joystick goch siw sou PS4, LB + Joystick goch siw sou XBOX)

2.           Metòd  rato  (Kenbe joystick dwat la e avanse sou bo goch la, oubyen sou bo dwat ou)

3.           Fent de frap  (O + R2 siw sou PS4, B + A siw sou XBOX)

4.           Glise      (L2 + R2 siw sou PS4, LT + RT siw sou XBOX)

          Sa w pa ta sipoze fè lèw ap jwe :

         Jwe avèk 3 defansè, sa vrèman komplike, sa pral mande pouw fè anpil efò,men tou sa pral depann de fasonw jwe.

   1)   Pafwa fòw pran pasyans lèw ap defann nan mitan tèren an, pa kouri fè tout jwè yo monte, pou w pa pran nan kont atak. Pa kouri takle lòt jwe yo lèw ap defann, toujou byen kontwole jwè yo kap jwe avèw lan, lèl pral fè yon sant oubyen yon move trib. Paske gen de move trib yon jwè ka baw, sa ka dekonsantrew, sitou si lap nuiw met sou li.

   2)   Pa kouri fè jwè kap jwe defansè santral yo monte, konsa bat pou w byen kontwole fason lot ekip la ap jwe, pouw ka jwe match la sere sere. Fè bon ti pratik pou w ka konn koman pouw bare, bloke pas jwè lot ekip lan.

  3)   Siw pa ko two fò,ou ka toutan eseye jwe ak yon fòmasyon 4-4-2,  men tou, ou ka eseye jwe ak yon fomasyon 4-2-3-1, men fow gen yon bon atakan an pwent.

  4)   Lèw komanse fò, ou ka menm fè Gadyen w lan jwe, kòm yon defansè, komsi ou fèl monte pi devan tanzantan. Depiw byen ka jere gadyen an, olye pou w kouri soti san reflechi lè yon jwè fin trible tout defansèw yo, jis fè gadyen w lan fè yon ti avanse pa dèyè pou jwè a pa gentan trible l tou, men pou l gentan byen pozityone l nan kan. Pou atakan ki avèk boul la, pa wè sa pou l fè, paske lap nan difikilte poul imajine si li ka lobe gadyen an, eseye trible l,ou choute nan kan .  

 5)   Pa kite dwèt ou toutan sou boutan « Sprint » lan.

     Pafwa, gen moun lè yap jwe, yo kouri dirèkteman nan kan, sutou lè se Cristiano Ronaldo ki ak boul la, sa konn bon wi, men ou te ka fè plis ke sa. Yon ti moman, wap wè jwè w yo gentan fatige. Konsa, eseye fè ti lache bouton an, pou w drible jwè yo, lè sa nesesè. Bat pou w abil avèk dwèt pous ou, lèw ap jwe.

 6)  Antrene anpil sou kout pye arete yo, e jès teknik advèsè a ka itilize.

     Nenpot jan sa ye, ap toutan gen kònè, koufran, penal nan foutbòl. Donk, fòw antrene anpil, pou se pa yon kònè, yon koufran ki fèw pèdi tout yon match. Ale nan pati antrenman, toujou fè ti antrenman swa avanw jwe, oubyen lèw gen ti tan, pou w ka, non Sèlman ka fè gòl sou kout pye arete yo, men pou w pa pran gòl fasil fasil ladan yo nan men advèsè a.

 7)  Bat pou w fè boul la sikile sou tout kò tèren

      Lè w fin abitye anpil nan woule balon, sikile boul la sou tout kò tèren an, menm lè wap jwe ak yon advèsè, ou ka bal problèm, fè tèt  li fèl mal, fè l jwe sou presyon, fè tansyonl monte,  sitou lèw rive devan kan ou fè anpil fent avan w choute, sa ka menm fèl fè penal sou ou sil manke bon kontwòl nan fason lap jwe a. Men, sa mande anpil pratik.

 8)  Fè anpil pratik pouw konn koman pou rekipere boul

      Gen de match ou ka ap jwe, kote advèsè a fè anpil kont atak tanzantan, sa pral mande pouw devlope yon kapasite pouw rekipere boul yo san fè fot. Lè wap make, depiw peze ‘B’ oubyen ‘Wonn’, sa edew avanse tanzantan tou prè jwè a, kole avèle pran boul la nan pye l sanw pa fè fot. Ou ka konbine bouton ‘B’ avèk ‘X’, ou pese yo ansanm lèw ap make, sa ap baw yon rezilta ki san parèy.

      Yon nan bagay ou ka fè, lèw ap make yon jwè, jis selektyone yon lòt jwè pouw ka eseye fèl kanpe nan espas boul la pral pase pou al jwenn lòt jwè lòt ekip lan.

 9)   Bat pouw byen fè sant yo lèw ap jwe

      Lèw ap fè sant yo, bat pou w ekate de jwè kap make w la, eseye bat pouw fè sant lan lè l pa ta atann, e fè sant lan anwoule, menmjan sa konn ye nan match nòmal yo. Pafwa siw wè sa difisil pouw make sou kònè ak yon advèsè ki vrèman gen kontwòl match la, lèw pral choute yon kònè, jis fè yon jwè vin tou prew lan, e jwe kònè a avèl, apre w ka santre l menmjan ak lèw te pral choute kònè a, konsa defansè yo ap gentan ekate, gadyen an pap menm kote li te ye avan,  wap plis ka fè yon bon gòl tèt.

10)  Miltipliye pas 2 a 2 yo

      Souvan fwa, li konn difisil pouw antre nan yon defans a plizyè repriz, donk li vin nesèsè pouw aprann destabilize defans lan. Pouw ka arive ba defansè yo pwoblèm, bat pouw byen konn miltipliye pas 2 a 2 yo, sutou lèw ap antre andan kare a, fè ti pas sa yo anpil, jiskake ou tou pre kan, si gen defansè ki barew, jis fini aktyon an avèk yon pas lobe ( L1 + triyang).Oubyen, ou ka fin fè kèk pas 2 a 2, epi w peze triyang pouw fini ak defans lan nèt (Pas koulwa).

     Ou ka fè anpil pas ak teknik sa. (L1 + X lèw sou PS4) (L1 + A lèwsou XBOX)

11) Byen konn kòman pouw choute koufran yo

      Nan vèsyon Fifa ak PES pase yo, sa te pi fasil pouw fè gòl sou koufran. Depiw gen yon bon jwè ase, ou te ka jis oryante vizè ae tire boul la ak yon bon kontwòl. Men kounya, nan nouvo vèsyonFIFA, ak PES yo, chak jwè kew chwazi pou choute, gen yon pozisyon byen espesyal pouw fè gol avèk yo. Donk, lèw pral choute yon koufran, jis deplase jwè avèk« stick » dwat la, oubyen gòch la, apre sa ou eseye choute an menmtan sa ou ba « stick » dwat la direksyon anlè epi kitel rive nan 2 bar. Ou ka toujou itilize anpil lòt metòd ankò, men tant ou pratike plis,wap arive vin fò nan sa.

              Siw renmen ti konsey Gamestart yo, pa neglije komante, like e patajel 


    Gracio hernandez

A propos de l'auteur

Plus d'information

: 2242 Vues

Partager
S'abonner à Gamestart

Maintenant, vous pouvez vous abonner à GAMESTART et recevoir les publications par whatsapp, à partir de votre numéro de téléphone..

×

Easy Plus

" Nous disposons tout notre savoir-faire, pour vous attribuer des services agréables et de bonnes qualités, répondant à vos besoins et à vos attentes. "